Aydın Gazetesi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Berkeley Asgari Ücret Kanunları ve Berkeley Hastalık İzni Yönetmeliği

Berkeley Asgari Ücret Kanunları ve Berkeley Hastalık İzni Yönetmeliği

Aydın Gazetesi Aydın Gazetesi -
0

Berkeley’deki mevcut asgari ücret yasası, işverenlerin işyerlerine asgari ücret bildirimi göndermelerini şart koşuyor. Buna ek olarak, şehir, işverenlerin ücretli hastalık izni bildirimi göndermelerini gerektiren bir yönetmeliği de kabul etti. Bu makale Berkeley’deki yeni asgari ücret yasalarını ve bunların işletmeler ve çalışanları üzerindeki etkisini tartışacaktır.

Berkeley’in mevcut asgari ücret yasası bir ilan gerektiriyor

California’nın asgari ücret yasası, Berkeley’deki işletmelerin, çalışanlarını hakları konusunda bilgilendiren bir bildirim göndermelerini şart koşuyor. Ayrıca işverenlerin çalışanlarına ücretli hastalık izni vermelerini de zorunlu kılıyor. Bu yasalar bazılarına külfetli görünse de, aslında işçi haklarını korumaya yönelik uzun bir yol kat ediyor.

https://minimumwagess.com/berkeley-minimum-wage/ Berkeley asgari ücret hakkında bilgi ve çok daha fazlası için linke tıklamanız yeterlidir.

Posterler İngilizce ve İspanyolca olarak gereklidir. İşletmeye giren herkes tarafından okunabilmelidir. Berkeley işletmeleri, politikalarının yeni yasaya uygun olduğundan emin olmak için çalışanlarının el kitaplarını kontrol etmelidir. Çalışanlar yılda 48 saate kadar hastalık izni alabilirler.

Berkeley’in yeni ücretli hastalık izni yönetmeliği bir ilan gerektiriyor

Berkeley Asgari Ücret Yönetmeliği, işverenler için bir dizi gereklilik içermektedir. Örneğin, işverenlerin, işyerindeki çalışanların yüzde beşi veya daha fazlası tarafından konuşulan bir dilde bildirimde bulunmalarını gerektirir. Aksi takdirde, 500 dolar para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalırlar. İşverenler ayrıca bordro kayıtlarını tutmalı ve Belediyenin bunlara erişmesini sağlamalıdır. Ayrıca, çalışanlara yazılı bildirimde bulunmalı ve bu bildirimi halka açık bir yerde yayınlamalıdırlar.

Yönetmelik, Berkeley şehrinde en az bir uygun çalışanı olan tüm işverenleri kapsar. Bir işveren, genel olarak yönetmelikte, bir personel ajansı da dahil olmak üzere, ücretler ve saatler üzerinde kontrol sahibi olan herkes olarak tanımlanır. Sigortalı işverenlerin ek ücretli hastalık izni vermeleri gerekmese de, asgari standartları karşılayan en azından bir miktar ücretli izin sağlamaları gerekir. Ancak, iyi niyetli bir toplu iş sözleşmesi varsa, bu gereksinimlerin bir kısmından veya tamamından feragat edebilirler. Sözleşme, feragat koşullarının diğer koşullarla tutarsız olmadığını belirtmelidir.

Daha yüksek asgari ücretin işletmeler üzerindeki etkisi

Daha yüksek asgari ücretin işletmeler üzerindeki etkileri karışık olabilir. Yüksek ücretler bir yandan istihdam oranlarını artırarak ekonomiye yardımcı olurken, diğer yandan iş yapma maliyetlerini artırmaktadır. Daha yüksek bir asgari ücret, yerel ekonomileri destekleyecek olan tüketici harcamalarını da artırabilir. Ancak asgari ücret artışlarının nihayetinde işletmeleri ne kadar etkileyeceği konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Araştırmalar, asgari ücretin artırılmasının küçük işletmeler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Birçok işletme artan maliyetlerle karşılaşacak olsa da, bu artış artan talep, artan üretkenlik ve azalan çalışan devir hızı ile dengelenir. Aynı zamanda ekonominin toparlanmasını hızlandırma avantajına da sahiptir.

Daha yüksek asgari ücretin çalışanlar üzerindeki etkisi

Berkeley asgari ücret zammı, kısmen Körfez Bölgesi’ndeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle gerçekleşti. Aynı zamanda Berkeley’deki ekonominin durumunu da yansıtıyor. Son yıllarda, şehir işsizlik ve zemin kat ticari boşluk oranlarında önemli bir düşüş gördü. Asgari ücret artışından bu yana işsizlik oranları yüzde 4,6’dan yüzde 2,8’e düştü. Peki bu değişiklik çalışanları nasıl etkiliyor?

 

Berkeley’deki daha yüksek asgari ücret, bordro maliyetlerini yaklaşık yüzde 3,2 oranında artıracak. Bu artış, çalışanlar tarafından beş yıl içinde emilebilecek kadar küçüktür. Artan işçilik maliyeti, işletmelerin toplam maliyetlerinin üçte birini temsil ediyor. Bordro maliyetlerindeki bu artış, çalışan devir hızının düşmesi muhtemel olduğundan işletmeler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

İlgili Yazılar